Witamy na stronie firmy Eurokey Recycling


Poprawa jakości, zwiększenie wartości i dzielenie się przychodami poprzez recykling oraz efektywną gospodarkę odpadami.

Firma Eurokey Recykling rozumie zawiłości sektora biznesowego jakim jest recykling, a zwłaszcza tworzyw sztucznych. Firma ściśle współpracuje ze swoimi Klientami, aby poprawić jakość odpadów i oferuje znaczny wzrost ich wartości. Co ważniejsze, Eurokey Recycling chętnie dzieli się zwiększonymi dochodami, ponieważ celem firmy jest jej rozwój oraz utrzymywanie długotrwałych relacji z Klientami, aby zwiększyć wartość całokształtu procesu odzyskiwania odpadów. Ta skuteczna metoda stosowana w ciągu ostatnich dwudziestu lat sprawiła, że nasz poziom odzysku wynosi ponad 130.000 ton rocznie.